Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I rokowań- lokal użytkowy w Baborowie

W dniu  16 lutego 2017  roku   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I rokowania nieograniczone na zbycie lokalu użytkowego o pow. 86.74 m2   stanowiącego własność Gminy Baborów.

Przedmiotem rokowań był lokal użytkowy wraz z pomieszczeniem gospodarczym i garażem położony w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 1 A na działce   oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1425 o powierzchni 0,0410 ha,  zapisana w KW OP1G/00037100/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 43.400,00 zł

Wysokość zaliczki : 4.340,00 zł

Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym. Nabywcą zostali Pani Dagmara Duchnowska oraz Pani Monika Prześlakiewicz.

Cena osiągnięta w rokowaniach wyniosła 43.400,00 zł.

Informację o wyniku rokowań  podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 3 marca  2017 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

Zastępca Przewodniczącego  
Komisji Przetargowej

Ewa Samotyj