Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej

w dniu 20 lutego 2017 r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  XXI sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2017r.- projekt uchwały druk nr 231/17;
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 232/17;
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 223/16;
 4. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – projekt uchwały druk nr 224a/16;
 5. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – projekt
  uchwały druk nr 225a/16;
 6. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na
  bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata- projekt uchwały druk nr 229/17;
 7. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od właściciela- projekt uchwały druk nr 226/17;
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów ( dz. nr 374 w Czerwonkowie)- projekt uchwały druk nr 227/17;
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów ( dz. nr 428 w Boguchwałowie)- projekt uchwały druk nr 228/17;
 10. odwołania składu Komisji Rewizyjnej – projekt uchwały druk nr 234/17;
 11. powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej- projekt uchwały druk nr 235/17;
 12. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- projekt uchwały druk nr236/17;
 13. uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2017- projekt uchwały druk nr 230/17;
 14. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części-projekt uchwały druk nr 233/17;

4.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5.  Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym,

6.  Zapytania, wolne wnioski.

7.  Zakończenie obrad.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Krzysztof Tokarz

 

 

Baborów, dnia 14.02. 2017 r.