Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku II przetargu- lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86B

W dniu  30 stycznia  2017  roku  o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego do remontu w Sułkowie 86 B.

Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny do remontu o pow. użytkowej 78.95m2 w Sułkowie 86B położony na działce oznaczonej w ewidencji jako działka nr 194 o pow. 0,1200 ha ,  zapisanej w KW OP1G/00037281/8.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 28.000,00 zł

Kwota wadium: 2.800,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 15 lutego  2017 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Artur Czechowicz