Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Przewodniczacego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM informuje, że
w dniu 13 lutego 2017r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia
i Porządku Publicznego RM  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Tematyka posiedzenia:

  1. Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.
  2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2017r.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  • uchwalenia  Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2017- projekt uchwały druk nr 230/17;
  • w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części- projekt uchwały druk nr 233/17;
  1. Sprawy bieżące.

 Przewodniczący Komisji

      mgr Mariusz Kostyk