Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie

            Baborów, 2017-01-13

         

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 5 stycznia 2017 roku o godz. 9:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1745 o powierzchni 0,0837 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00021222/2. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 19.754,00 zł

Kwota wadium: 1.980,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

 

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 20 stycznia 2017 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

        Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Artur Czechowicz