Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Przewodniczacego Komisji Budzetu i Rozwoju Gospodarczego RM

Przewodnicząca Komisji Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie informuje, że w dniu 24 listopada 2016r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej
w Baborowie następującym porządkiem obrad:

 Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na temat utrzymania i stanu melioracji na terenie Gminy Baborów ;
 2. Stopień realizacji funduszu sołeckiego za okres do 30 listopada 2016r.
 3. Informacja Burmistrza o przetargach, udzielanych zamówieniach poniżej 30 tys. euro i realizowanych zadaniach na terenie Gminy Baborów za okres od lipca do października 2016r.;
 4. Omówienie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr X-112/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia
  7 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju
  i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata 2016 – 2018”- projektu chwały druk nr 202/16;
 • w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Baborowie dwóch nowych udziałowców Gminy Pawłowiczki i Reńska Wieś – projekt uchwały druk nr 203/16;
  5. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji

Grażyna Mordel