Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr > UNI.6733.3.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

UNI.6733.3.2016                                                                       Baborów, dnia 10.11.2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu  postępowania

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23).

z a w i a d a m i a m

o zakończeniu postępowania na wniosek Pana Włodzimierza Naumczyka, ul Skłodowskiej 4, 48-100 Głubczyce (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy Baborów) w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UNI.6733.2.2016 dla inwestycji polegającej na Oświetlenie uliczne- rozbudowa istniejącego oświetleniana działce nr 387 w Boguchwałowie.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17, tel. 077/4036981, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie i Boguchwałowie.

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska