Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o rozstrzygnieciu II przetargu-lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86A

W dniu 23 września  2016 roku o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny  w Sułkowie 86A, położony na działce nr 194
o pow. 0,1200 ,  która według ewidencji gruntów stanowi inne tereny zabudowane Bi, zapisana w KW OP1G/00037281/8 o powierzchni użytkowej 91.87 m2 .

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 25.000,00 zł

Kwota wadium: 2.500,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 25.250,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych brutto).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali:  Pan Dawid Dzida i Pani Aneta Bulkowska.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 10 października 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

  Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Artur Czechowicz