Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku II rokowań na sprzedaż działki nr 353/3 położonej w Czerwonkowie

            Baborów, 2016-09-15

          

INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ

W dniu 7 września 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II rokowania nieograniczone na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem rokowań była nieruchomość niezabudowana, położona w Czerwonkowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 353/3 o powierzchni 1,0600 ha, która według ewidencji gruntów stanowi częściowo pastwiska trwałe (PsII) oraz częściowo użytki kopalne (K), zapisana w KW OP1G/00021231/8.

Do uczestnictwa w rokowaniach dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie zgłosiła udział w rokowaniach, wpłaciła zaliczkę w kwocie 860,00 zł i zaproponował cenę w wysokości 8.600,00 zł. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w rokowaniach nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 8.600,00 zł

Kwota zaliczki: 860,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w rokowaniach wyniosła: 8.600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Ewa Matejka.

Informację o wyniku rokowań podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 22 września 2016 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-09-2016
  przez: Ewa Samotyj
 • opublikowano:
  15-09-2016 11:21
  przez: Ewa Samotyj
 • zmodyfikowano:
  16-09-2016 08:25
  przez: Ewa Samotyj
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1255
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl