Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku II rokowań na sprzedaż działki nr 353/3 położonej w Czerwonkowie

            Baborów, 2016-09-15

          

INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ

W dniu 7 września 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II rokowania nieograniczone na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem rokowań była nieruchomość niezabudowana, położona w Czerwonkowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 353/3 o powierzchni 1,0600 ha, która według ewidencji gruntów stanowi częściowo pastwiska trwałe (PsII) oraz częściowo użytki kopalne (K), zapisana w KW OP1G/00021231/8.

Do uczestnictwa w rokowaniach dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie zgłosiła udział w rokowaniach, wpłaciła zaliczkę w kwocie 860,00 zł i zaproponował cenę w wysokości 8.600,00 zł. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w rokowaniach nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 8.600,00 zł

Kwota zaliczki: 860,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w rokowaniach wyniosła: 8.600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Ewa Matejka.

Informację o wyniku rokowań podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 22 września 2016 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak