Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku II rokowań - Babice działka nr 71

W dniu 18 sierpnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II rokowania nieograniczone na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem rokowań była nieruchomość niezabudowana, położona w Babicach, oznaczona w ewidencji jako działka nr 71 o powierzchni 0,7500 ha, która według ewidencji gruntów stanowi częściowo grunty orne (RII i RIIIa) oraz częściowo nieużytki (N), zapisana w KW OP1G/00021225/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 7 400,00 zł

Wysokość zaliczki: 740,00 zł

Rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku rokowań podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszaniena tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiegow Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 2 września 2016 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak

 

                                                                      

Metryczka
 • wytworzono:
  26-08-2016
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  26-08-2016 08:32
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  26-08-2016 08:34
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1476
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl