Przejdź do treści strony WCAG

Przebudowa drogi powiatowej nr 1276O Czerwonków-Kietrz

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

PDFSKMBT_C45207103109310.pdf

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

PDFSKMBT_C45207120209120.pdf