Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego do remontu położonego w Sułkowie 86B

 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu  11 lipca  2016  roku  o godz. 9:45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego do remontu w Sułkowie 86 B.

Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny do remontu o pow. użytkowej 78.95m2 w Sułkowie 86B  położony na działce oznaczonej w ewidencji jako działka nr 194 o pow. 0,1200 ha ,  zapisanej w KW OP1G/00037281/8.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 33.280,00 zł

Kwota wadium: 3.330,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 26 lipca  2016 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

                                                                 Zastępca Komisji Przetargowej

                                                                  Artur Czechowicz