Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn: " Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta"

Baborów, 14.07.2016 r.

UNI. 041.3.2016

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zadania pn.: „Opracowanie Programu Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta

Zawiadamiam, że w wyniku oceny ofert przedłożonych w  ramach odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert zamieszczone na stronie www.bip.baborow.pl w dniu 05.07.2016r.,
do realizacji zamówienia wybrano firmę Future Green Innovations S.A. ul. Sudolska 16, 31-422 Kraków.

        Wybrano ofertę firmy Future Green Innovations S.A. ul. Sudolska 16, 31-422 Kraków, która zaoferowała najniższą cenę (protokół z procedury o udzielenie zamówienia w załączeniu).

Do wiadomości:

  1. Future Green Innovations S.A., ul. Sudolska 16, 31-422 Kraków,
  2. Mgr Joanna Sanik, ul. Pułaskiego 65/29, 15-337 Białystok,
  3. Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław,
  4. Pracownia ewaluacji, edukacji i ekspertyz społecznych 3E Aneta Szarfenberg, ul. Umińskiego 26/57,
    03-984 Warszawa,
  5. PHU Czysta Energia Stanisław Kondratiuk, Pl. Słowiański 1/307, 59-220 Legnica,
  6. „EU-CONSULT” sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk,
  7. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatywy Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn.

PDFZałącznik nr 1- Protokół z procedury o udzielenie zamówienia.pdf