Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- działki przy ul. Raciborskiej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej lat trzech następujące nieruchomości w Baborowie:

-  działki  Nr 1180/1 o pow.0,0810 ha, nr 1180/2 o pow.0,0170 ha, nr 1179 o pow.0,0130 ha  położone w Baborowie przy ul. Raciborskiej pod uprawy rolne zapisane w Księdze Wieczystej OP1G/00021222/2. Wg ewidencji gruntów działki  stanowią łąki –Ł kl.IV

Działki nr 1179, 1180/1 i 1180/2 objęte są „„Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów”

Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 BA- RI:Grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Nieruchomość jest obecnie dzierżawiona do 21 sierpnia 2016r.

Czynsz dzierżawny dla w/w działek  wynosi  - 15.00 zł. brutto rocznie, płatny z góry  do 30 września danego roku.

Zmiana wysokości podatku VAT  i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza  Gminy Baborów powoduje  zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj.  do dnia 28 lipca 2016r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl

 

 

Burmistrz Gminy Baborów

mgr Elżbieta Kielska