Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I rokowań na sprzedaż działki nr 353/3 położonej w Czerwonkowie

            Baborów, 2016-06-29

           

INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ

W dniu 21 czerwca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I rokowania nieograniczone na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem rokowań była nieruchomość niezabudowana, położona w Czerwonkowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 353/3 o powierzchni 1,0600 ha, która według ewidencji gruntów stanowi częściowo pastwiska trwałe (PsII) oraz częściowo użytki kopalne (K), zapisana w KW OP1G/00021231/8.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 8 600,00 zł

Wysokość zaliczki: 860,00 zł

Rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku rokowań podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 6 lipca 2016 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

  Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak