Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku I rokowań na sprzedaż działki nr 72 położonej w Babicach

            Baborów, 2016-06-24

           

INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ

W dniu 16 czerwca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I rokowania nieograniczone na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem rokowań była nieruchomość niezabudowana, położona w Babicach, oznaczona w ewidencji jako działka nr 72 o powierzchni 0,3800 ha, która według ewidencji gruntów stanowi częściowo grunty orne (RIIIa) oraz częściowo nieużytki (N), zapisana w KW OP1G/00021225/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 3 840,00 zł

Wysokość zaliczki: 390,00 zł

Rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku rokowań podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 1 lipca 2016 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-06-2016
  przez: Ewa Samotyj
 • opublikowano:
  24-06-2016 08:34
  przez: Ewa Samotyj
 • zmodyfikowano:
  24-06-2016 09:00
  przez: Ewa Samotyj
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1344
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl