Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2

Baborów, dnia 09.05.2016 roku

ZMK.7150.3.2016

Burmistrz Gminy Baborów

ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony

na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego

w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2.

 

 

l.p.

 

adres lokalu

powierzchnia

użytkowa
w m2

stawka wywoławcza

 czynszu za 1 m2 (netto)

wysokość wadium

w zł

rodzaj prowadzonej działalności

gospodarczej

1.

ul. Raciborska 2/B

65,50

3,00

589,50

handlowo – usługowa

 

Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Przetarg na lokal użytkowy przy ulicy Raciborskiej 2/B odbędzie się w dniu 25.05.2016 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Baborowie w pokoju nr 18 (I piętro; sala narad).

Wadium należy wpłacić do dnia 23.05.2016 roku na konto numer 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w Banku Spółdzielczym w Baborowie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Baborowie.

Osoby zainteresowane przetargiem powinny w dniach od 10.05.2016 roku do 23.05.2016 roku zapoznać się z regulaminem przetargów, projektem umowy najmu oraz zasięgnąć informacji o proponowanym wyżej lokalu użytkowym.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu najmu. Wynajmujący powiadomi pisemnie Najemcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowiązuje nowa stawka czynszu.

Kontakt:

Osobisty - Urząd Miejski w Baborowie (I piętro; pokój numer 17)

Telefoniczny - 077/4036935

e-mail –

Ogłoszenie o przetargu można znaleźć również na stronie www.bip.baborow.pl

Metryczka
 • wytworzono:
  10-05-2016
  przez: Tomasz Andrzejak
 • opublikowano:
  10-05-2016 09:05
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1271
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl