Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu 2016

 

Symbol sprawozdania Data sporządzenia Nazwa sprawozdania Plik

 Rb-27s
I kwartał 2016

 2016-04-21

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

 Rb-28s
I kwartał 2016

 2016-04-21

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

Rb-NDS
I kwartał 2016

 2016-04-21

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

Rb-N
I kwartał 2016

 2016-04-21 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Pobierz

Rb-27s
II kwartał 2016
2016-07-19 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz
Rb-28s
II kwartał 2016
2016-07-19 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-NDS
II kwartał 2016

2016-07-19 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-N
II kwartał 2016

2016-07-19 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Pobierz
Rb-27s
III kwartał 2016

 
2016-10-21 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz
Rb-28s
III kwartał 2016
2016-10-19 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-NDS
III kwartał 2016

2016-10-19 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-N
III kwartał 2016

2016-10-21 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Pobierz
Rb-27s
IV kwartał 2016
2017-02-16 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz
Rb-28s
IV kwartał 2016
2017-02-16 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-NDS
IV kwartał 2016

2017-02-16 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-N
IV kwartał 2016

2017-02-16 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Pobierz

 

 

Rodzaj informacji

Plik

Informacja za I kwartał 2016 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.

Pobierz

Informacja za II kwartał 2016 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych Pobierz
Informacja za III kwartał 2016 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych. Pobierz
Informacja za IV kwartał 2016 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznyc Pobierz

 

Rodzaj informacji

Plik

Informacja za 2016 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. a-d ustawy o finansach publicznych.

Pobierz

 

Informacja za 2016 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt.2 lit. e ustawy o finansach publicznych.

Pobierz

 

 Zarządzenie nr

Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów

Plik

OW-190/16

Zarządzenie w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykanania bużetu gminy Baborów oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku

Pobierz

OW-252/17

Zarządzenie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykanania bużetu gminy Baborów za 2016 rok

Pobierz

 

OPINIE Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Plik

W sprawie opinii o sprawozdaniu z wykanania budżetu Gminy Baborów za I półrocze 2016r. Pobierz
 W sprawie opinii o sprawozdaniu z wykanania budżetu Gminy Baborów 2016r. Pobierz