Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2016

Baborów, 25.04.2016 r.

BURMISTRZ GMINY BABORÓW 

ogłasza nabór wniosków

na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych  
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

 znajdujących się na terenie Gminy Baborów

Zgodnie z § 3 ust 4 Uchwały Nr XXXIV-255/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Baborów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 56, poz.721) oraz Zarządzeniem Nr OW 154/16 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 25 maja 2016 r.

ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji w roku 2016 na przeprowadzenie prac przy konserwacji zabytków.

Termin składania wniosków od dnia 25.04.2016 r. do 06.05.2016 r.

Wnioski sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w w/w Uchwale Rady Miejskiej przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a.

Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska

PDFzarządzenie OW-154-16.pdf (42,44KB)