Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW - dz nr 137/4 w Baborowie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy na okres do lat trzech następujące nieruchomości w Baborowie:

- część działki o pow. 30 m2  z działki nr 137/4  położoną w Baborowie przy ul. Krakowskiej pod garaż  zapisaną w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021222/2.

Czynsz dzierżawny dla przedmiotowej działki  wynosi  - 15,00 zł. brutto miesięcznie, płatny do końca danego miesiąca.

Według ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane.

Zmiana  wysokości podatku VAT powoduje zmianę wartości stawki czynszu brutto.

- część działki o pow. 30 m2  z działki nr 137/4  położoną w Baborowie przy ul. Krakowskiej pod garaż  zapisaną w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021222/2.

Czynsz dzierżawny dla przedmiotowej działki  wynosi  - 15,00 zł. brutto miesięcznie, płatny do końca danego miesiąca.

Według ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane.

Zmiana  wysokości podatku VAT powoduje zmianę wartości stawki czynszu brutto.

- część działki o pow.60 m z działki 137/4 położona w Baborowie  przy ul. Krakowskiej pod ogródek przydomowy zapisaną w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021222/2

Czynsz dzierżawny dla przedmiotowej działki  wynosi  - 9,00 zł. brutto miesięcznie, płatny do końca danego miesiąca.

Według ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane.

Zmiana  wysokości podatku VAT powoduje zmianę wartości stawki czynszu brutto.

Działka nr 137/4 w Baborowie, oznaczona jest symbolem 12-MWUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. W ramach przeznaczenia o którym mowa ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zagrodowej.

W/w nieruchomości  nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód  prawnych w rozporządzaniu nimi i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj.  do dnia 12 maja 2016r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl

Po okresie wywieszenia zostaną zawarte umowy dzierżawy na w/w nieruchomości bądź ogłoszone przetargi.

 

Burmistrz Gminy

mgr Elżbieta Kielska