Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę części działki nr 1242/6 w Baborowie przy ul. Raciborskiej

W dniu  21 marca 2015 roku  o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była część nieruchomości o pow.0,0290 ha z nieruchomości położonej w Baborowie oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1242/6 o powierzchni 0,9627 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów rolę kl.III ( R) i tereny mieszkaniowe (B), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Do uczestnictwa w przetargu  dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciły ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosiła 44,00 zł.

Kwota wadium: 5,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia
6 kwietnia 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-03-2016
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  29-03-2016 13:42
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  29-03-2016 13:42
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1269
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl