Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Świerczewskiego 1B/5

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONĄ DO SPRZEDAŻY

 

Lokal mieszkalny dla najemcy o  pow. 73,78 m2  na II piętrze budynku położonego w Baborowie, przy ul. Świerczewskiego 1B/5.

Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : przedpokój, wc, cztery pokoje, kuchnia,  łazienka.

Lokal  posiada  loggię.

Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w postaci piwnicy  o powierzchni użytkowej 15.42m2 .

Lokal usytuowany jest  w budynku położonym na działce Nr 483/2  o pow. 0,0630 ha zapisanej
w KW OP1G/00021425/5.

Cena lokalu z  udziałem w prawie własności nieruchomości wynosi  99.080,00zł.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego  obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów”  uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. teren na którym znajduje się budynek  oznaczony  symbolem 5-MWUI   stanowi  tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej  zabudowę  mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Z dniem  13 kwietnia  2016r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 23 marca 2016r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów  oraz  na łamach gazety lokalnej.

 

 

                                                                                              Burmistrz Gminy

                                                                                              mgr Elżbieta Kielska