Przejdź do treści strony WCAG

Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

PDFSKMBT_C55015122814030.pdf

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

PDFSKMBT_C55016011312170.pdf

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

PDFSKMBT_C55016011312160.pdf

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji:

PDFSKMBT_C55016011315060.pdf