Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2/B

Baborów, dnia 25.11.2015 roku

ZMK.7150.1.2015

Burmistrz Gminy Baborów

ogłasza

II ustny przetarg nieograniczony

 

na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego

w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2.

 

 

l.p.

 

adres lokalu

powierzchnia

użytkowa
w m2

stawka wywoławcza

 czynszu za 1 m2 (netto)

wysokość wadium

w zł

rodzaj prowadzonej działalności

gospodarczej

1.

ul. Raciborska 2/B

65,50

4,00

786,00

handlowo – usługowa

 

Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

 

Przetarg na lokal użytkowy przy ulicy Raciborskiej 2/B odbędzie się w dniu 09.12.2015 roku o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Baborowie w pokoju nr 18
(I piętro; sala narad).

Wadium (w kwotach podanych jak wyżej) należy wpłacić do dnia 07.12.2015 roku na konto numer 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w Banku Spółdzielczym
w Baborowie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Baborowie.

Osoby zainteresowane przetargiem powinny w dniach od 26.11.2015 roku do 07.12.2015 roku zapoznać się z regulaminem przetargów, projektem umowy najmu oraz zasięgnąć informacji o proponowanych wyżej lokalach użytkowych.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu najmu. Wynajmujący powiadomi pisemnie Najemcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowiązuje nowa stawka czynszu.

Kontakt:

Osobisty - Urząd Miejski w Baborowie (I piętro; pokój numer 17)

Telefoniczny - 077/4036935

e-mail –

Ogłoszenie o przetargu można znaleźć również na stronie www.bip.baborow.pl