Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania nr UNI.6733.5.2015

UNI.6733.5.2015                                                                           Baborów, dnia 16.11.2015 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu  postępowania

                                                                                      

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 

z a w i a d a m i a m

o zakończeniu postępowania na wniosek   Pracowni Projektowo-Kosztorysowej Paweł Pawlicki z siedzibą ul. Jana Pawła II nr 8, 47-400 Racibórz, ( na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy Baborów) w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UNI.6733.5.2015 dla inwestycji polegającej pn. ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziećmarów”

 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski
w Urzędzie Miejskim w Baborowie,  ul. Dąbrowszczaków 2a, pok. Nr 17, telefon 077/4036981 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Do  wiadomości  :

 

  1. Pracownia Projektowo - Kosztorysowa Paweł Pawlicki z siedzibą ul. Jana Pawła II 8, 47-400 Racibórz,
  2. Skarb Państwa - Starosta Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce,
  3. SKARB PAŃSTWA – Agencja Nieruchomości Rolnych, ul . 1 Maja 6, 45-068 Opole,
  4. Powiat Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce,
  5. Gmina Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów,
  6. Marszałek  Województwa  Opolskiego , ul. Piastowska  14, 45-082  Opole
  7. Tablica   ogłoszeń   w miejscowości   Dziećmarów,
  8. Tablica ogłoszeń –Urząd Miejski Baborów,
  9. A/a.

 

 

Osoba prowadząca sprawę:

Ilona Kuszarecka

tel. 77 403 69 34; fax. 77 403 69 28