Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania nr UNI.6733.5.2015

UNI.6733.5.2015                                                                           Baborów, dnia 16.11.2015 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu  postępowania

                                                                                      

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 

z a w i a d a m i a m

o zakończeniu postępowania na wniosek   Pracowni Projektowo-Kosztorysowej Paweł Pawlicki z siedzibą ul. Jana Pawła II nr 8, 47-400 Racibórz, ( na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy Baborów) w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UNI.6733.5.2015 dla inwestycji polegającej pn. ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziećmarów”

 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski
w Urzędzie Miejskim w Baborowie,  ul. Dąbrowszczaków 2a, pok. Nr 17, telefon 077/4036981 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Do  wiadomości  :

 

 1. Pracownia Projektowo - Kosztorysowa Paweł Pawlicki z siedzibą ul. Jana Pawła II 8, 47-400 Racibórz,
 2. Skarb Państwa - Starosta Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce,
 3. SKARB PAŃSTWA – Agencja Nieruchomości Rolnych, ul . 1 Maja 6, 45-068 Opole,
 4. Powiat Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce,
 5. Gmina Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów,
 6. Marszałek  Województwa  Opolskiego , ul. Piastowska  14, 45-082  Opole
 7. Tablica   ogłoszeń   w miejscowości   Dziećmarów,
 8. Tablica ogłoszeń –Urząd Miejski Baborów,
 9. A/a.

 

 

Osoba prowadząca sprawę:

Ilona Kuszarecka

tel. 77 403 69 34; fax. 77 403 69 28

Metryczka
 • wytworzono:
  16-11-2015
  przez: Ilona Kuszarecka
 • opublikowano:
  16-11-2015 16:25
  przez: Adrian Medyński
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1313
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl