Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania nr UNI.6733.6.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Baborów, dnia 10.11.2015 r.

UNI.6733.6.2015

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu  postępowania                                                                               

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

z a w i a d a m i a m

o zakończeniu postępowania na wniosek Tomasza Krupy przedstawiciela Zakładu Usług Komunalnych Baborów spółka z o.o. (działającego z upoważniania udzielonego przez Burmistrza Gminy Baborów GPI.7013.2.2015 z dnia 09.09.2015 r.)w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UNI.6733.6.2015 dla inwestycji polegającej pn ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na działce nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo, obręb Tłustomosty”

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17,
tel. 077/4036981, w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Do  wiadomości  :

 1. Tomasz Krupa, Zakład Usług Komunalnych, ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów,
 2. Gmina Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów,
 3. SKARB PAŃSTWA – Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Dolańskiego 2, 00-215 Warszawa,
 4. Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o., ul. Zatorze 2, 48-130 Kietrz,
 5. Marszałek  Województwa  Opolskiego , ul. Piastowska  14, 45-082  Opole
 6. Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. 1 maja 6, 45-068 Opole,
 7. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie,
 8. Tablica   ogłoszeń   w miejscowości   Tłustomosty,
 9. Tablica   ogłoszeń   w miejscowości   Langowo,
 10. Tablica ogłoszeń w miejscowości Raków,
 11. A/a.

 

Osoba prowadząca sprawę:

Ilona Kuszarecka

tel. 77 403 69 34; fax. 77 403 69 28

Metryczka
 • wytworzono:
  10-11-2015
  przez: Ilona Kuszarecka
 • opublikowano:
  10-11-2015 13:21
  przez: Artur Czechowicz
 • zmodyfikowano:
  10-11-2015 13:23
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1283
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl