Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2

Baborów, dnia 26.10.2015 roku

 

ZMK.7150.1.2015

Burmistrz Gminy Baborów

ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony

na najem komunalnych lokali użytkowych położonych

w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2.

 

 

l.p.

 

adres lokalu

powierzchnia

użytkowa
w m2

stawka wywoławcza

 czynszu za 1 m2 (netto)

wysokość wadium

w zł

rodzaj prowadzonej działalności

gospodarczej

1.

ul. Raciborska 2/A

37,86

4,50

511,11

handlowo – usługowa

2.

ul. Raciborska 2/B

65,50

4,50

884,25

handlowo – usługowa

 

Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

1. Przetarg na lokal użytkowy przy ulicy Raciborskiej 2/A odbędzie się w dniu 12.11.2015 roku o godzinie 9:30 w Urzędzie Miejskim w Baborowie w pokoju nr 18
(I piętro; sala narad).

2. Przetarg na lokal użytkowy przy ulicy Raciborskiej 2/B odbędzie się w dniu 12.11.2015 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Baborowie w pokoju nr 18 (I piętro; sala narad).

Wadium (w kwotach podanych jak wyżej) należy wpłacić do dnia 09.11.2015 roku na konto numer 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w Banku Spółdzielczym w Baborowie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Baborowie.

Osoby zainteresowane przetargiem powinny w dniach od 26.10.2015 roku do 10.11.2015 roku zapoznać się z regulaminem przetargów, projektem umowy najmu oraz zasięgnąć informacji o proponowanych wyżej lokalach użytkowych.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu najmu. Wynajmujący powiadomi pisemnie Najemcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowiązuje nowa stawka czynszu.

Kontakt:

Osobisty - Urząd Miejski w Baborowie (I piętro; pokój numer 17)

Telefoniczny - 077/4036935

e-mail –

Ogłoszenie o przetargu można znaleźć również na stronie www.bip.baborow.pl

I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2/A i ul. Raciborskiej 2/B.