Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.6.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

UNI.6733.6.2015                                                                        Baborów, dnia 20.10. 2015 r.                                                                    

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

w sprawie decyzji nr UNI.6733.6.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
w związku z art.  49 oraz  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

 

Burmistrz Gminy Baborów

 

z a w i a d a m i a

 

że na wniosek  Pana Tamasza Krupy przedstawiciela Zakładu Usług Komunalnych Baborów spółka z o.o. (działającego z upoważniania udzielonego przez Burmistrza Gminy Baborów GPI.7013.2.2015 z dnia 09.09.2015 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pn:
 

,,Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na działce nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo, obręb Tłustomosty”

 

lokalizacja inwestycji :    Raków - działki  nr 383, 382/2, 382/4,382/5,

                                        w   jednostce ewidencyjnej Baborów, w obrębie

                                        ewidencyjnym  Raków oraz

                                        Tłustomosty – 10/19, 10/20, 514, 538, 566, 1499, 1607/4,

                                         1608 w jednostce ewidencyjnej Baborów, w obrębie

                                        Tłustomosty.

                               

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17,
tel. 077/4036981, w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Do  wiadomości  :

 

 1. Tomasz Krupa, Zakład Usług Komunalnych, ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów,
 2. Gmina Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów,
 3. SKARB PAŃSTWA – Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Dolańskiego 2, 00-215 Warszawa,
 4. Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o., ul. Zatorze 2, 48-130 Kietrz,
 5. Marszałek  Województwa  Opolskiego , ul. Piastowska  14, 45-082  Opole
 6. Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. 1 maja 6, 45-068 Opole,
 7. Marszałek  Województwa  Opolskiego , ul. Piastowska  14, 45-082  Opole,
 8. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie,
 9. Tablica   ogłoszeń   w miejscowości   Tłustomosty,
 10. Tablica   ogłoszeń   w miejscowości   Langowo,
 11. Tablica ogłoszeń w miejscowości Raków,
 12. A/a.