Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki 1286/1 w Baborowie

Baborów, 2015-10-20

           

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu  12 października 2015 roku  o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość położona w Baborowie oznaczona
w ewidencji jako działka nr 1286/1 o powierzchni 0,3321 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów rolę kl.II ( R)  zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Ustalone wadium w wymaganym terminie wpłaciły dwie osoby.  W przetargu udział wziął jeden uprawniony oferent.  Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosiła 83,00 zł.

Kwota wadium: 9,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 84,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery złotych).

Dzierżawcą  przedmiotowej nieruchomości został Pan Bernard Komorek.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 27 października 2015 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak

Metryczka
 • wytworzono:
  20-10-2015
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  20-10-2015 13:36
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  20-10-2015 13:41
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1444
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl