Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki 1286/1 w Baborowie

Baborów, 2015-10-20

           

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu  12 października 2015 roku  o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość położona w Baborowie oznaczona
w ewidencji jako działka nr 1286/1 o powierzchni 0,3321 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów rolę kl.II ( R)  zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Ustalone wadium w wymaganym terminie wpłaciły dwie osoby.  W przetargu udział wziął jeden uprawniony oferent.  Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosiła 83,00 zł.

Kwota wadium: 9,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 84,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery złotych).

Dzierżawcą  przedmiotowej nieruchomości został Pan Bernard Komorek.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 27 października 2015 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak