Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ograniczonego-działka nr 376/1 w Czerwonkowie

            Baborów, 2015-10-09

           

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu  1 października 2015 roku  o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość położona w Czerwonkowie oznaczona w ewidencji jako działka nr 376/1 o powierzchni 0,4800 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów drogę (dr), zapisana w KW OP1G/00021231/8.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 22 680,00 zł

Kwota wadium: 2 300,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 22 910,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziesięć złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Państwo Konrad i Cecylia Pohl.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 16 października 2015 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

                                                           Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak