Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji celu publicznego nr UNI.6733.3.2015

Baborów, dnia 28.09. 2015 r.

UNI.6733.3.2015 

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu  postępowania   

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

z a w i a d a m i a m

o zakończeniu postępowania na wniosek Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą ul. Rynek 17, 48-120 Baborów w sprawie decyzji o lokalizacji celu publicznego nr UNI.6733.3.2015 dla inwestycji polegającej na „Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności ok. 7,0 m³, zlokalizowanego w Babicach, nr 109, na działce nr 377/3”

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski
w Urzędzie Miejskim w Baborowie,  ul. Dąbrowszczaków 2a, pok. Nr 17, telefon 077/4036981 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma.

Do wiadomości:

  1. Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 17, 48-120 Baborów,
  2. Konik Ewa, Babice 111, 48-120 Baborów,
  3. Konik Stanisław, Babice 111, 48-120 Baborów,
  4. Powiat Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce,
  5. Marszałek  Województwa  Opolskiego , ul. Piastowska  14, 45-082  Opole
  6. Tablica   ogłoszeń   w miejscowości   Babicach,

A/a.