Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji celu publicznego nr UNI.6733.3.2015

Baborów, dnia 28.09. 2015 r.

UNI.6733.3.2015 

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu  postępowania   

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

z a w i a d a m i a m

o zakończeniu postępowania na wniosek Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą ul. Rynek 17, 48-120 Baborów w sprawie decyzji o lokalizacji celu publicznego nr UNI.6733.3.2015 dla inwestycji polegającej na „Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności ok. 7,0 m³, zlokalizowanego w Babicach, nr 109, na działce nr 377/3”

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski
w Urzędzie Miejskim w Baborowie,  ul. Dąbrowszczaków 2a, pok. Nr 17, telefon 077/4036981 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma.

Do wiadomości:

 1. Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 17, 48-120 Baborów,
 2. Konik Ewa, Babice 111, 48-120 Baborów,
 3. Konik Stanisław, Babice 111, 48-120 Baborów,
 4. Powiat Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce,
 5. Marszałek  Województwa  Opolskiego , ul. Piastowska  14, 45-082  Opole
 6. Tablica   ogłoszeń   w miejscowości   Babicach,

A/a.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2015
  przez: Ilona Kuszarecka
 • opublikowano:
  06-10-2015 07:34
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1453
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl