Przejdź do treści strony WCAG

Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków oraz przebudowa przepomopwni ścieków w Langowie

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

PDFSKMBT_C55015092406540.pdf

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

PDFSKMBT_C55015101209380.pdf

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

PDFSKMBT_C55015101209390.pdf

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji:

PDFSKMBT_C55015101209400.pdf