Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę dz. nr 1286/1 w Baborowie

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r.,poz. 782 z dnia 7 maja 2015r.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r. )

OGŁASZA I USTNY PRZETRAG NIEOGRANICZONY

Na dzierżawę działki nr 1286/1 o pow. 0,3321 ha w Baborowie przy ul. 40-lecia PRL zapisanej w KW Nr OP1G/00021222/2 jako rola kl.II.Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r, poniższy teren obejmujący działkę 1286/1  oznaczony  symbolem 1-UPI, przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne- symbol 5MNI.Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie  jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przetarg na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości odbędzie się 12 października  2015 r.
 o godzinie  9:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie (I piętro-pokój 18).

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego  została ustalona na kwotę 83,00 zł. brutto.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium
w wysokości 9,00 zł. w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego  do godz.13.00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004. Termin wpłacania wadium upływa z dniem  6 października  2015 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie spisana umowa dzierżawy przedmiotowej nieruchomości.

Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036980.

                                                                                              Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                                    mgr  Elżbieta Kielska