Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu-działka nr 135 w Księżym Polu

            Baborów, 2015-08-12

           

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu  4 sierpnia 2015 roku  o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość położona w Księżym Polu oznaczona w ewidencji jako działka nr 135 o powierzchni 0,3592 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów częściowo grunty orne (RII) oraz nieużytki (N), zapisana w KW OP1G/00021223/9.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono pięć osób, które w wymaganym terminie wpłaciły ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 16 828,00 zł

Kwota wadium: 1 690,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 17 200,00 zł (słownie: siedemnaści tysięcy dwieście złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Dariusz Czyż.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 19 sierpnia 2015 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

                                                          Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak