Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu-działka nr 413 w Czerwonkowie

            Baborów, 2015-08-12

      

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu  4 sierpnia 2015 roku  o godz. 9:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość położona w Czerwonkowie oznaczona w ewidencji jako działka nr 413 o powierzchni 0,4400 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów drogę (dr), zapisana w KW OP1G/00021231/8.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 23 080,00 zł

Kwota wadium: 2 310,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 23 320,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Konrad Pohl.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 19 sierpnia 2015 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

                                                             Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-08-2015
  przez: Ewa Samotyj
 • opublikowano:
  12-08-2015 08:47
  przez: Ewa Samotyj
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1456
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl