Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przyjęciu MPZP dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY BABORÓW

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

Działając zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2013.1235 z późn. zm.),

zawiadamiam o przyjęciu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów

oraz wsi Dzielów, Raków, Księże Pole i Tłustomosty,

uchwalonego uchwałą Nr  VI-58/15 Rady Miejskiej w Baborowie

z  dnia  19 maja 2015 roku.

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, a także z podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów.

  

 

Burmistrz

Elżbieta Kielska