Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 376/1 w Czerwonkowie

Ogłoszenie o odwołaniu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 376/1 w Czerwonkowie

Burmistrz Gminy Baborów informuje, iż działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) odwołuje ogłoszony na dzień 4 sierpnia 2015 roku o godzinie 900 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwonkowie, oznaczonej jako działka nr 376/1 o pow. 0,4800 ha, stanowiącej drogę (dr), zapisanej w KW nr OP1G/00021231/8.

Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego kwestię zapewnienia dojazdu do drogi publicznej dla gruntów sąsiednich.

Treść ogłoszenia o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie oraz poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baborów.

                                                                                   

                                                                                                                  Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                                                  mgr Elżbieta Kielska