Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogólnokrajowe referendum zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

Informacja o składzie i funkcjach w obwodowych komisjach ds. referendum

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 06.09.2015r.

PDFPKW-ZPOW-803-14-15.pdf (71,02KB)

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w refrendum ogólnokrajowym, zarządzonym na 06.09.2015r.

PDFPKW-ZPOW-803-15-15.pdf (56,04KB)

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonych na dzień 06.09.2015r.

PDFPKW-ZPOW-803-16-15.pdf (65,68KB)

RTFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - Referendum.rtf (109,75KB)
RTFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - Referendum.rtf (110,14KB)

Zarządzenie Burmistrza Nr OW-66/2015 z dnia 20.07.2015r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji do spraw referendum dla celów głosowania korespondencyjnego:

DOCZB-066-15 wyznaczenie OKW dla głosowania korespondencyjnego.doc (31,50KB)

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Baborów z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości glosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazania, które z obwodowych komisji do spraw referendum są wyznaczone przez Burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego:

PDFSKMBT_C55015072113100.pdf (82,26KB)

 

Zarządzenie Nr OW-74/15 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 12 sierpnia 2015 r. ws. powołania Okręgowych Komisji ds. referendum dla przeprowadzenia na terenie gminy Baborów ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.:

PDFZarządzenie ws. powołania OKR.pdf (150,92KB)

 

Informacja o spisie osób uprawnionych do udziału w referendum:

 

Zarzadzenie Nr OW - 80/15 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia na terenie gminy Baborów referendum ogólnokrajoweg zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.: PDFZarządzanie ws. wygaśnięcia członkostwa.pdf (30,22KB)

PDFzarządzenie Burmistrza nr 83-15.pdf (30,66KB)