Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu 2015


 

Symbol sprawozdania Data sporządzenia Nazwa sprawozdania Plik

 Rb-27s
I kwartał 2015

 2015-04-17

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

 Rb-28s
I kwartał 2015

 2015-04-20

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

Rb-NDS
I kwartał 2015

 2015-04-17

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

Rb-N
I kwartał 2015

 2015-04-17 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Pobierz

Rb-27s
II kwartał 2015
2015-07-17 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz
Rb-28s
II kwartał 2015
2015-07-17 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-NDS
II kwartał 2015

2015-07-20 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-N
II kwartał 2015

2015-07-17 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Pobierz
Rb-27s
III kwartał 2015

 
2015-10-19 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz
Rb-28s
III kwartał 2015
2015-10-19 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-NDS
III kwartał 2015

2015-10-23 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-N
III kwartał 2015

2015-10-16 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Pobierz
Rb-27s
IV kwartał 2015
2016-02-27 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz
Rb-28s
IV kwartał 2015
2016-02-19 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-NDS
IV kwartał 2015

2016-02-27 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-N
IV kwartał 2015

2016-02-27 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Pobierz

 

 

Rodzaj informacji

Plik

Informacja za I kwartał 2015 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.

Pobierz

Informacja za II kwartał 2015 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych

Pobierz

Informacja za III kwartał 2015 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.

Pobierz

Informacja za IV kwartał 2015 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznyc

Pobierz

 

Rodzaj informacji

Plik

Informacja za 2015 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. a-d ustawy o finansach publicznych.

Pobierz

 

Informacja za 2015 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt.2 lit. e ustawy o finansach publicznych.

Pobierz

 

 Zarządzenie nr

Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów

Plik

OW-76/15

Zarządzenie w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykanania bużetu gminy Baborów oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku

Pobierz

OW-147/16

Zarządzenie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykanania bużetu gminy Baborów za 2015 rok

Pobierz

 

OPINIE Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Plik

W sprawie opinii o informacji o przebiegu wykanania budżetu Gminy Baborów za I półrocze 2015r. Pobierz
 W sprawie opinii o sprawozdaniu z wykanania budżetu Gminy Baborów 2015r. Pobierz