Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr OW – 39 / 15

Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Baborów wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Na podstawie art.182 § 1 pkt. 1  Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) zarządzam, co  następuje:

§ 1.

1.  Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1, której siedziba mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury w Baborowie, ul. Rynek, w składzie:

1. Renata Grabarczyk, zam. w Baborowie, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek;

2. Urszula Tokarz, zam. w Baborowie, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego;

3. Piotr Bunczek, zam. w Baborowie, zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka;

4. Gabriela Pachowicz, zam. w Babicach, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy;

5. Monika Szczudło, zam. w Baborowie, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin - Mikke;

6. Monika Pawelec, zam. w Baborowie, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa;

7. Andrzej Surmiak, zam. w Baborowie, zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza;

8. Anna Ostrowska, zam. w Baborowie, zgłoszona przez Burmistrza Gminy Baborów.

2.  Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2, której siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, w składzie:

1. Aleksandra Macewicz – Hanusek, zam. w Boguchwałowie, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek;

2. Danuta Majewska, zam. w Baborowie, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego;

3. Adrianna Arendarska, zam. w Baborowie, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka;

4. Dominika Dańków, zam. w Babicach, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy;

5. Barbara Kopytyńska, zam. w Suchej Psinie, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin - Mikke;

6.Ewa Pruszowska, zam. w Baborowie, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa;

7. Halina Lechoszest, zam. w Baborowie, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza;

8. Magdalena Świerczak, zam. W Baborowie, zgłoszona przez Burmistrza Gminy Baborów.

 

3.  Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 3, której siedziba mieści się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Baborowie, ul. Wiejska 5a , w składzie:

1. Bolesław Macewicz, zam. w Baborowie, zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek;

2. Emilia Mijal, zam. w Baborowie, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego;

3. Wiesława Wójtowicz – Bunczek, zam. w Baborowie, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka;

4. Elżbieta Karniewska, zam. w Baborowie, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy;

5. Janina Leus, zam. w Boguchwałowie, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin - Mikke;

6. Kamila Śledzik, zam. w Baborowie, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa;

7. Aneta Lewosińska, zam. w Baborowie, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza;

8. Władysław Janowicz, zam. W Baborowie, zgłoszony przez Burmistrza Gminy Baborów.

4.   Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 4, której siedziba mieści się w Strażackim Domu Ludowym  w Suchej Psinie nr 28, w składzie:

1. Marta Hanusek, zam. w Boguchwałowie, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek;

2. Dariusz Tokarz, zam. w Baborowie, zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego;

3. Marek Czechowicz, zam. w Baborowie, zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka;

4. Jadwiga Kozołubska, zam. w Baborowie, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy;

5. Agnieszka Bac, zam. w Boguchwałowie, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin - Mikke;

6. Małgorzata Wochnik, zam. w Baborowie, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa;

7. Bernadeta Suchanek, zam. w Baborowie, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza;

8. Anna Kraśnicka, zam. w Księżym Polu, zgłoszona przez Burmistrza Gminy Baborów.

 

5. Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 5, której siedziba mieści się w Centrum Kształcenia w Rakowie nr 75, w składzie:

1. Grzegorz Hanusek, zam. w Boguchwałowie, zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek;

2. Elza Kostyrka, zam. w Sułkowie, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego;

3. Artur Raczyński, zam. w Baborowie, zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka;

4. Anita Dańków, zam. w Babicach, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy;

5. Tobiasz Kopytyński, zam. w Suchej Psinie, zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin - Mikke;

6. Irena Pietrzkiewicz, zam. w Baborowie, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa;

7. Dorota Węgrzyn, zam. w Baborowie, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza;

8. Artur Czechowicz, zam. w Baborowie, zgłoszony przez Burmistrza Gminy Baborów.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                    mgr Elżbieta Kielska