Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONĄ DO SPRZEDAŻY

Lokal mieszkalny dla najemcy o  pow. 59,40 m2  na parterze budynku położonego w Baborowie, przy ul. Głubczyckiej 100/1.
Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : przedpokój, „przechodnia” kuchnia, dwa pokoje, w tym jeden przechodni, łazienka z wc.
Lokal nie posiada balkonu ani loggii.Do lokalu przynależą pomieszczenia gospodarcze:  2  piwnice o powierzchni użytkowej 4,00 m2, 2,30m 2 oraz komórka  gospodarcza o powierzchni użytkowej 2,00m2 położona w budynku gospodarczym. 
Lokal usytuowany jest  w budynku położonym na działce Nr 47/18  o pow. 0,1107 ha zapisanej
w KW OP1G/00022498/4.
Cena lokalu z  udziałem w prawie własności nieruchomości 51.156,00zł.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. teren na którym znajduje się budynek przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne
z uzupełniającą funkcją usługową i zgodnie z nim użytkowany.
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Z dniem  20 maja 2015r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 29 kwietnia 2015r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów  oraz  na łamach gazety lokalnej.

Burmistrz Gminy

                                                                                              mgr Elżbieta Kielska

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-04-2015
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  09-04-2015 08:33
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  09-04-2015 10:15
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1497
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl