Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konkursu nt: Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie(...)

INFORMACJA

 

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie:

 

Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę w gabinecie rehabilitacyjnym w Baborowie

 

Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Baborów na posiedzeniu w dniu 31 grudnia 2014 roku dokonała oceny oferty złożonej przez Caritas Diecezji Opolskiej na realizację w/w zadania w 2015 roku, potwierdzając spełnienie przez oferenta wymogów określonych w ogłoszeniu konkursowym. Proponowana wysokość dotacji – 78.500 zł. Burmistrz Gminy zatwierdziła złożony przez Komisję protokół, akceptując udzielenie Caritas Diecezji Opolskiej dotacji na realizację zadania w kwocie 78.500 zł.

 

 

                                                                                 BURMISTRZ

                                                                            GMINY  BABORÓW

                                                                           mgr Elżbieta Kielska

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2015
  przez: Sekretarz Gminy: Agnieszka Kania-Kała
 • opublikowano:
  08-01-2015 07:46
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1566
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl