Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach konkursu nt: Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie(...)

INFORMACJA

 

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie:

 

Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę w gabinecie rehabilitacyjnym w Baborowie

 

Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Baborów na posiedzeniu w dniu 31 grudnia 2014 roku dokonała oceny oferty złożonej przez Caritas Diecezji Opolskiej na realizację w/w zadania w 2015 roku, potwierdzając spełnienie przez oferenta wymogów określonych w ogłoszeniu konkursowym. Proponowana wysokość dotacji – 78.500 zł. Burmistrz Gminy zatwierdziła złożony przez Komisję protokół, akceptując udzielenie Caritas Diecezji Opolskiej dotacji na realizację zadania w kwocie 78.500 zł.

 

 

                                                                                 BURMISTRZ

                                                                            GMINY  BABORÓW

                                                                           mgr Elżbieta Kielska