Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 394/6, obręb Raków, ogłoszonego na dzień 23 października 2014, godz. 9:00.

Przetarg na nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 394/6 o pow. 0,0230  ha, ogłoszony był na 23  października  2014 roku na godz. 9.00. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 4 920 ,00 zł (słownie: cztery tysiące  dziewięćset dwadzieścia  złotych) Wadium wynosiło 492,00zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa  złote ). Przetarg nie odbył się z powodu braku oferentów. Wymagane wadium nie zostało wpłacone.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak