Gmina Baborów

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłaszanie członków do Obwodowej Komisji Wyborczej

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach. Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami samorządowymi oraz ich adresy dostępne będą na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej oraz poszczególnych komisarzy wyborczych.

Kto może zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej?

Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszanymi przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy.
Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze gminy właściwej dla tej komisji i posiada prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci w wyborach, pełnomocnicy wyborczy, pełnomocnicy finansowi oraz mężowie zaufania.

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 17 października 2014 r. do godz. 14.00.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) działający w ramach zapewniania gminnej (miejskiej) komisji wyborczej obsługi administracyjnej. W gminie Baborów, osobą przyjmującą zgłoszenia jest pełnomocnik ds. wyborów (urzędnik wyborczy) Pan Artur Czechowicz, który został upoważniony w tym zakresie przez Burmistrza Gminy Baborów - pok. nr 14 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Baborowie. Zgłoszenia dokonują pełnomocnicy komitetów wyborczych bądź osoby przez nich upoważnione (należy mieć przy sobie oryginał upoważnienia).

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach samorządowych powołują spośród wyborców gminne (miejskie) komisje wyborcze, najpóźniej w dniu 27 października 2014 r.

DOCwzór zgłoszenia do okw.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  14-10-2014
  przez: Artur Czechowicz
 • opublikowano:
  14-10-2014 08:58
  przez: Artur Czechowicz
 • zmodyfikowano:
  14-10-2014 09:00
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1108
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×