Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 406/1, obręb Sucha Psina, ogłoszonego na dzień 18 września 2014, godz. 9:00.

Przetarg na nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 406/1 o pow. 0,0385 ha, ogłoszony był na 18 września 2014 roku na godz. 9.00. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 6 211,50 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście jedenaście złotych  i pięćdziesiąt groszy) wadium wynosiło 620,00zł (słownie: sześćset dwadzieścia złotych). Przetarg nie odbył się z powodu braku oferentów. Wymagane wadium nie zostało wpłacone.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak