Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U.
z 2014r. poz.518 z dnia 2 kwietnia 2014r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

- Działka nr 576/17 o pow. 0,0762 ha,  KW OP1G/00021222/2, obręb  Baborów. Powyższy teren zlokalizowany w Baborowie przy skrzyżowaniu  ulic: Powstańców i Plac Dworcowy- oznaczony symbolem 14-MWUI- stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Dopuszcza się ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, garaże, budynki gospodarcze. Wartość nieruchomości 31 642, 00 zł. Sprzedaż trybie przetargu nieograniczonego. Z dniem  22 października  2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U.  z 2014r. poz.518 z późń. zm.) Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz w BIP na okres 21  dni tj. do dnia 01 października 2014r.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-09-2014
  przez: Aleksandra Śliwińska
 • opublikowano:
  12-09-2014 10:58
  przez: Aleksandra Śliwińska
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów z siedzibą:
  odwiedzin: 1314
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl