Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr
z 2014r. poz.518 z dnia 2 kwietnia 2014r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

-działka nr 70 o pow. 0.5000 ha,  obręb Sułków, KW OP1G/00021224/6. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów”  obszar działki nr 70  zlokalizowany w granicach administracyjnych sołectwa Sułków oznaczony symbolem 2SU-RI stanowi tereny rolnicze. Wartość nieruchomości 21 776,00zł. Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Z dniem 24 września  2014 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  03  września  2014 r. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-08-2014
  przez: Aleksandra Śliwińska
 • opublikowano:
  21-08-2014 13:52
  przez: Aleksandra Śliwińska
 • zmodyfikowano:
  22-08-2014 11:48
  przez: Aleksandra Śliwińska
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów z siedzibą:
  odwiedzin: 1493
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl