Przejdź do treści strony WCAG

Budowa fermy krów w Langowie o łącznej obsadzie powyżej 210 DJP

Przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz rozpoczęcie procedury udziału społeczeństwa:

PDFobwieszczenie o prowadzeniu postępowania.pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

PDFdecyzja - Budowa fermy krów w Langowie.pdf

Informacja o zakończonym postępowaniu:

PDFzawiadomienie o zakończeniu postepowania.pdf