Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dla osób głuchoniemych

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje osobom niesłyszącym i głuchoniemym prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Niesłyszący i niedosłyszący petenci Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Urzędzie Miejskim w Baborowie w Sekretariacie (pok. nr 13, I pietro) w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, kontaktując się:

  • pisemnie: Urząd Miejski w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów;
  • adres e-mail: um@baborow.pl
  • fax: 77 403 69 28;
  • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej: 77 403 69 20

podając rodzaj sprawy jaką chcemy załatwić w Urzędzie.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Burmistrz Gminy Baborów zawiadomi wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

POBIERZ FORMULARZ KONTAKTOWY