Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla osób głuchoniemych

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje osobom niesłyszącym i głuchoniemym prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Niesłyszący i niedosłyszący petenci Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Urzędzie Miejskim w Baborowie w Sekretariacie (pok. nr 13, I pietro) w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, kontaktując się:

 • pisemnie: Urząd Miejski w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów;
 • adres e-mail: um@baborow.pl
 • fax: 77 403 69 28;
 • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej: 77 403 69 20

podając rodzaj sprawy jaką chcemy załatwić w Urzędzie.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Burmistrz Gminy Baborów zawiadomi wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

POBIERZ FORMULARZ KONTAKTOWY

 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2014
  przez: Artur Czechowicz
 • opublikowano:
  10-07-2014 10:14
  przez: Artur Czechowicz
 • zmodyfikowano:
  10-07-2014 10:17
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów z siedzibą:
  odwiedzin: 3505
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl