Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka nr 1309/37 w Baborowie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następującą nieruchomość w Baborowie:

 

- Część działki nr 1309/37 ha o pow. 15 m2 położoną w Baborowie stanowiącą grunt, na którym zlokalizowany jest garaż zapisaną w Księdze Wieczystej OP1G/00021222/2.

 

Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 7,50 zł, płatny do 30 dnia każdego miesiąca.

 

Nieruchomość nie jest obciążona prawem rzeczowym.
 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiej w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 28 lipca 2014 r. oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Po okresie wywieszenia zostanie zawarta umowa dzierżawy na w/w nieruchomość.

 

 

                                                                                              Burmistrz Gminy

                                                                                               Elżbieta Kielska